STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne informacje

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

 1. Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy
   
 2. Odroczenie służby wojskowej
   
 3. Rejestr wyborców
   
 4. Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest
   
 5. Sporządzanie testamentu
   
 6. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług
   
 7. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
   
 8. Wydanie zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
   
 9. Zezwolenia na handel alkoholem
  1. Zezwolenie na handel alkoholem
  2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.
   
 10. Poświadczenie własnoręczności podpisu

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

28.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski