STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 4

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Składanie informacji o wyrobach zawierających azbest

Wymagane dokumenty:

Informacje należy przedkładać na formularzach

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest ( Dz. U. z 2003r Nr 192, poz. 1876)

Miejsce załatwienia sprawy:
Pokój nr 4, tel. (071) 39 11 582.

Termin załatwienia:
Informację należy corocznie aktualizować, w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Opłata skarbowa:
brak

Uwagi:
Obowiązek przedkładania informacji wójtowi spoczywa na osobach fizycznych niebędących przedsiębiorcami - właścicielach, zarządcach lub użytkownikach miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest.

Wykorzystanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r. 

 DO POBRANIA:

    

Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest których wykorzystywanie zostało zakończone

    

Formularz informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski