STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 2

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Odroczenie służby wojskowej

Jakie dokumenty:

  •  podanie o odroczenie służby wojskowej
  • kserokopie dokumentów poświadczających konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz posiadania na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny (oryginał do wglądu).
  • potwierdzenie odbywania słuzby wojskowej lub powołania

Podstawa prawna
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP

Opis procedury
Osoby ubiegające się o odroczenie lub zwolnienie z zasadniczej słuzby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
uznanie za posiadającego na wyłacznym utrzymaniu członka rodziny,
powinny złożyć:

  • poprawnie wypełnione podanie,
  • kserokopie dokumentów poświadczających konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz posiadania na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny (oryginał do wglądu).
  • potwierdzenie odbywania słuzby wojskowej lub powołania

Miejsce załatwienia sprawy:
pok. nr 1, tel. (071) 39 11 592.

Termin załatwienia sprawy
od chwili złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów do posiedzenia komisji poborowej

Opłaty administracyjne
brak

Dodatkowe informacje
odanie o odroczenie (zwolnienie z) zasadniczej służby wojskowej albo o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny może wnieść poborowy (żołnierz) lub członek jego rodziny wnioski przyjmowane są jedynie, gdy spełniają wymogi formalno-prawne (co do zasadności podania) wynikające z ustawy


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski