STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 1

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy

Jakie dokumenty:
Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 13, po.74 z póź.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
- pok. nr 4, tel. (071) 39 11 582.

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie wniosku zależne od terminu posiedzenia Rady Gminy

Opłaty skarbowe

  • za wniosek 5,00 zł
  • za załącznik 0,50 zł

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski