STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Inne > pozycja 10

   

Inne informacje

INFORMATOR INTERESANTA

   

Poświadczenie własnoręczności podpisu

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 12.04.1991r. (Dz.U.
nr 33 poz. 148).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione upoważnienie i złożenie podpisu.
  • Dowód osobisty do wglądu.

II. OPŁATY:
Znaczki opłaty skarbowej:

  • 4 zł - za stwierdzenie własnoręczności podpisu (od jednego podpisu).
    Znaczki opłaty skarbowej są do nabycia w Kasie Urzędu Gminy (I piętro, pok. Nr 11 w godz. 7.30 - 12.30)

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Sekretariat Urzędu Gminy Jordanów Śląski pokój nr 8, nr tel.: (071) 39 11 580.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. OBJAŚNIENIE
Na jakich dokumentach urząd gminy powinien poświadczać własnoręczność podpisu?

Poświadczanie własnoręczności podpisów na dokumentach, zgodnie z art. 79 pkt 2, art. 96-101 ustawy z 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 42, poz. 369), należy do zadań notariusza. Rozdział 4 ustawy - Prawo o notariacie (art. 96-101) określa zasady dokonywania przez notariusza następujących poświadczeń: własnoręczności podpisu zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazowym dokumentem, datę okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 101 cytowanej ustawy, minister sprawiedliwości 12 kwietnia 1991 r. wydał rozporządzenie w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U. nr 33, poz. 148).Zgodnie z par. 1 tego rozporządzenia, w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej (a tak jest w większości gmin w kraju), wójtowie gmin zostali upoważnieni do poświadczania własnoręczności podpisu:

  • na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,
  • na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy, składającego oświadczenie.

Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu - przepisy ustawy o notariacie są w tym zakresie jednoznaczne.

Przy dokonywaniu zatem poświadczeń niektórych dokumentów przez organy samorządu gminnego mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy - Prawo o notariacie wymienione dokładnie w przywołanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

 DO POBRANIA:

    

UPOWAŻNIENIE

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

28.02.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski