AKTUALNOŚCI  

Wiadomości

Przetargi

Posiedzenia Rady Gminy

Nabór pracowników

Ochrona środowiska

  

  

  

  

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
do Rady Gminy Jordanów Śląski

  

  

  

  

INFORMATOR INTERESANTA  

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Ewidencja ludności

Działalność gospodarcza

Gospodarka przestrzenna 
i budownictwo

Gospodarka mieszkaniowa

Nieruchomości

Ochrona środowiska

Podatki i opłaty

Skargi i wnioski

Oświata

Inne