STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Urząd Stanu Cywilnego

   

Urząd Stanu Cywilnego

INFORMATOR INTERESANTA

   

 
 1. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń
   
 2. Rejestracja zgonów
 1. Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego
 1. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
 1. Rejestracja małżeństw
 1. Wpisywanie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg
   
 2. Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane
   
 3. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
   
 4. Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
   
 5. Zmiana imienia lub nazwiska

 

 

 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.02.2015 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski