STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

 1. Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
   
 2. Użytkowanie wieczyste gruntów
   
 3. Zaopiniowanie zgodności wstępnego podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
   
 4. Podział nieruchomości
   
 5. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w nieruchomościach Gminy Jordanów Śląski w drodze bezprzetargowej
   
 6. Prawo pierwokupu
   
 7. Użyczenie nieruchomości
   
 8. Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność gminy
   
 9. Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargów

 

 

 

 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

13.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski