STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

 1. Podatek rolny
   
 2. Podatek od nieruchomości
   
 3. Podatek leśny
   
 4. Podatek od środków transportowych
   
 5. Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
   
 6. Opłaty za pobór wody
     
 7. Odroczenie terminu płatności podatku
   
 8. Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych
   
 9. Rozłożenie na raty podatku
   
 10. Umorzenie podatku
   
 11. Zaległości podatkowe
   
 12. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym
   
 13. Ulga z tytułu nabycia gruntów
   
 14. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 


Konto główne:

URZĄD GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
71 9575 1014 0030 1774 2000 0010 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

29.07.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski