STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Nabór pracowników

   

Nabór pracowników

AKTUALNOŚCI

  WAŻNE:

    


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim ogłasza
nabór na stanowisko Głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jordanowie Śląskim w wymiarze 1 etat.

Data wprowadzenia: 10.01.2020
Termin składania dokumentów: 24.01.2020
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA)
STANOWISKO ZASTĘPCY KIEROWNIKA URZĘDU STANU CYWILNEGO W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 13.12.2019
Termin składania dokumentów: 20.12.2019
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI I PODATKU VAT W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 10.12.2019
Termin składania dokumentów:20.12.2019
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (02.01.2020)

NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE 
STANOWISKO: SEKRETARKA

Data wprowadzenia: 25.07.2019
Termin składania dokumentów:31.07.2019
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (12.08.2019)

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie śląskim wraz z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Wrocławska 55 a, 55-065 Jordanów Śląski. 

Data wprowadzenia: 04.09.2018
Termin składania dokumentów: 20.09.2018
 


TREŚĆ OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (07.11.2017)

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie śląskim wraz z Oddziałami Przedszkolnymi ul. Wrocławska 55 a, 55-065 Jordanów Śląski. 

Data wprowadzenia: 23.08.2018
Termin składania dokumentów: 07.09.2018
 


TREŚĆ OGŁOSZENIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU  (04.09.2018)

NABÓR NA STANOWISKO POMOCNICZE (UMOWA NA CZAS OKREŚLONY)
STANOWISKO: SEKRETARKA

Data wprowadzenia: 29.06.2018
Termin składania dokumentów: 05.07.2018
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Jordanowie Śląskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : Pracownik Socjalny

Data wprowadzenia: 20.12.2017
Termin składania dokumentów: 29.12.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 26.09.2017
Termin składania dokumentów: 09.10.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (31.10.2017)

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PODATKOWEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 12.09.2017
Termin składania dokumentów: 22.09.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (17.10.2017)

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (UMOWA NA CZAS ZASTĘPSTWA)
STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 21.07.2017
Termin składania dokumentów: 28.07.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

DYREKTOR PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM I DYREKTOR PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W JORDANOWIE ŚLĄSKIM OGŁASZAJĄ NABÓR NA STANOWISKO:
Głównego Księgowego

Data wprowadzenia: 12.05.2017
Termin składania dokumentów: 25.05.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 24.03.2017
Termin składania dokumentów: 04.04.2017
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU  (16.05.2017)

Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I OBRONY CYWILNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 31.07.2015
Termin składania dokumentów: 12.08.2015
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU (17.08.2015)

Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
STANOWISKO DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 04.03.2015
Termin składania dokumentów: 16.03.2015
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (10.04.2015)

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PODATKOWEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 04.03.2015
Termin składania dokumentów: 16.03.2015
 

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (10.04.2015)

OGŁOSZENIE
(11.06.2013)

Wójt Gminy Jordanów Śląski zaprasza do składania aplikacji na stanowisko obsługi oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej (1/2 etatu) oraz punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (1/2 etatu) - umowa w ramach zadaniowego systemu czasu pracy.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE
(13.03.2013)

Wójt Gminy Jordanów Śląski zaprasza do składania aplikacji na stanowisko obsługi, konserwatora – palacza c.o.; umowa na czas określony zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (08.04.2013)

Wójt Gminy Jordanów Śląski OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE STANOWISKO DS. GOSPODARKI ODPADAMI W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 06.03.2013
Termin składania dokumentów: 20.03.2013

TREŚĆ OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIKI:

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (23.04.2013)

ZASTĘPSTWO KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Wójt Gminy Jordanów Śląski zaprasza do składania aplikacji na stanowisko kierownika ośrodka pomocy społecznej w Jordanowie Śląskim - umowa na czas zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Data wprowadzenia: 05.12.2012
Termin składania dokumentów: 14.12.2012

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA i GOSPODARKI KOMUNALNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 20.06.2011
Termin składania dokumentów: 30.06.2011

TREŚĆ OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (01.07.2011)

Wójt Gminy Jordanów Śląski
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
STANOWISKO DS. BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 17.08.2009
Termin składania dokumentów: 28.08.2009

TREŚĆ OGŁOSZENIA

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (22.09.2009)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
PRACOWNIKA DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ALIMENTACYJNYCH

Data wprowadzenia: 19.03.2009
Termin składania dokumentów: 31
.03.2009

TREŚĆ OGŁOSZENIA

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (14.04.2009)

Wójt Gminy Jordanów Śląski
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
DS. WYMIARU PODATKU W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 02.12.2008
Termin składania dokumentów: 17.12.2008

TREŚĆ OGŁOSZENIA

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (31.12.2008)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (05.01.2009)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim 
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze - pracownik socjalny

Data wprowadzenia: 25.11.2008
Termin składania dokumentów: 15.12.2008

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Jordanów Śląski
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTOE DS. ROLNICTWA, OBRONY CYWILNEJ I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 25.09.2008
Termin składania dokumentów: 10.10.2008

TREŚĆ OGŁOSZENIA

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (21.10.2008)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (18.11.2008)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Główny księgowy jednostki/ księgowy jednostki

Data wprowadzenia: 25.09.2007
Termin składania dokumentów: 05.10.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Jordanów Śląski
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
DS. BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 07.09.2007
Termin składania dokumentów: 21.09.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE (22.10.2007)

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU (10.12.2007)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śl.
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownicze
PRACOWNIK SOCJALNY

Data wprowadzenia: 14.06.2007
Termin składania dokumentów: 29.06.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
MŁODSZEGO REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 01.06.2007
Termin składania dokumentów: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH, PROMOCJI I OŚWIATY
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 01.06.2007
Termin składania dokumentów: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTORA DS. BUDOWNICTWA, GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 01.06.2007
Termin składania dokumentów: 15.06.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Wójt Gminy Jordanów Śląski 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
INSPEKTORA DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POMOCOWYCH I PROMOCJI
W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

Data wprowadzenia: 16.04.2007
Termin składania dokumentów: 04.05.2007

OGŁOSZENIE O NABORZE

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski