STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Dowody osobiste

   

Dowody osobiste

INFORMATOR INTERESANTA

   

 
 1. Wydanie dowodu osobistego
   
 2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
   
 3. Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych.
   
 4. Nadanie numeru PESEL osobie obowiązanej na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL
   
 5. Udostępnienie danych

 

 

 

 Informacje opracował(a): Elżbieta Zagórska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

28.05.20015

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski