STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY

   

URZĄD GMINY

 

   

 Informacje ogólne

 
Władze Gminy

 1. Zakres zadań i kompetencji Wójta Gminy
 2. Zakres zadań i kompetencji Sekretarza Gminy
 3. Zakres zadań i kompetencji Skarbnika Gminy

 
Rada Gminy

 1. Skład Rady Gminy
 2. Komisje Rady Gminy
 3. Kompetencje Rady Gminy

  
Jednostki organizacyjne

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Jordanowie Śląskim im. Marii Konopnickiej 
 3. Publiczne Gimnazjum w Jordanowie Śląskim 
 4. Urząd Gminy Jordanów Śląski


Jednostki pomocnicze - sołectwa

Regulamin organizacyjny

Struktura organizacyjna

Podział zadań

Zarządzenia Wójta Gminy

Kontrole zewnętrzne

Oświadczenia i stanowiska

Zadania samorządu

Informacje nieudostępnione

Rejestry i ewidencje

 1. Ewidencje ogólnodostępne 

 2. Ewidencje inne

 3. Rejestry ogólnodostępne

 4. Rejestry inne

 5. Udostępnianie danych
  •   Informacja o przedsiębiorcach
  •   Informacja o mieszkańcach i wydanych dowodach osobistych
  •   Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

24.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski