STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Regulamin organizacyjny

   

Regulamin organizacyjny

URZĄD GMINY

   

  

 DO POBRANIA:

    

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Urzędu Gminy Jordanów Śląski 

ZAŁĄCZNIKI:

    

Załącznik nr 1
SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

    

Załącznik nr 2
REGULAMIN KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

    

Załącznik nr 3
REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI W URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.10.2013

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski