STRONA GŁÓWNA > URZĄD GMINY > Kontrole zewnetrzne

   

Kontrole zewnętrzne

URZĄD GMINY

   


Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Jordanów Śląski przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu 
w okresie 25.11.03 r. - 12.02.04 r.

Protokół kontroli - część I   [3,09 MB]

Protokół kontroli - część II   [3,03 MB]

Załączniki do protokołu - część I   [4,78 MB]

Załączniki do protokołu - część II   [3,43 MB]

Załączniki do protokołu - część III   [4,14 MB]

Załączniki do protokołu - część IV  [3,75 MB]

Sprawozdanie z kontroli problemowej z zakresu organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli oraz w zakresie terminowości składanych oświadczeń majątkowych

Protokół z kontroli problemowej dot. realizacji inwestycji pn. ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jordanowie Śląskim"

PROTOKÓŁ
Z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminie Jordanów Śląski z zakresu organizacji  przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków obywateli, prowadzenia zbioru przepisów gminnych i powszechnego ich udostępnienia.

PROTOKÓŁ
Z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 03.04.2006 r. w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, dotyczącej realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - ewidencja działalności gospodarczej.

PROTOKÓŁ
kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski przez Danutę Wożniak oraz Rafała Głuszka inspektorów Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na podstawie upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego Nr PN.III.3-0939/10/06

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
Kontrolę przeprowadzono dnia 21 kwietnia 2006 r.

  


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

11.05.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski