PRAWO LOKALNE  

Stanowienie prawa miejscowego

Statut Gminy

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Plan zagospodarowania Gminy

Studium uwarunkowań

Plan Rozwoju Lokalnego

Budżet Gminy

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania budżetowe Gminy

Raport o stanie gminy

Program Ochrony Środowiska

Plan Urządzeniowo - Rolny

Plan Ochrony Dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Strategia Rozwoju Gminy

Strategia Rozwoju Turystyki

Uchwały Rady Gminy

Konsultacje społeczne