STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Uchwały Rady Gminy

   

Uchwały Rady Gminy

PRAWO LOKALNE

GRUDZIEŃ 2019

 

XIII SESJA RADY GMINY

LP. NR UCHWAŁY Z DNIA W SPRAWIE
1. XIII/79/2019 30.12.2019 zmiany uchwały nr XXXV/186/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Jordanów Śląski
2. XIII/80/2019 30.12.2019 określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Jordanów Śląski na rok szkolny 2019/2020
3. XIII/81/2019 30.12.2019 zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
4. XIII/82/2019 30.12.2019 wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jordanów Śląski na 2019 rok
5. XIII/83/2019 30.12.2019 zmieniającą uchwałę nr XXXI/164/2018 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 15 lutego 2018 roku, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 21 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
6. XIII/84/2019 30.12.2019 określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
7. XIII/85/2019 30.12.2019 przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski
8. XIII/86/2019 30.12.2019 uchwalenia budżetu gminy Jordanów Śląski na 2020 rok

        

PLIK DO POBRANIA:

 

 


 

 Informacje opracował(a): Edyta Najdek
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

08.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski