STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Konsultacje społeczne

   

Konsultacje społeczne

PRAWO LOKALNE

   

 
PLIKI DO POBRANIA

KONSULTACJE SPOŁECZNE W PRZEDMIOCIE STATUTÓW SOŁECTW
27.03.2015

 
Stosownie do uchwały Nr V/26/2015 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Jordanów Śląski dotyczących projektów statutów sołectw poniżej zamieszczamy F O R M U L A R Z do składania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów sołectw.

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
22.01.2015


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w celu poznania opinii w sprawie podziału Sołectwa Pożarzyce.

POBIERZ:


OBWIESZCZENIE
22.01.2015


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Jordanów Śląski w celu poznania opinii w sprawie podziału Sołectwa Piotrówek.

POBIERZ:


KONSULTACJE SPOŁECZNE
06.02.2015

Wykłada się do publicznego wglądu projekty uchwał dot. podziału Sołectwa Pożarzyce i Sołectwa Piotrówek celem stosownych konsultacji. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 4 Statutu Gminy przedmiotowe projekty uchwał wyłożone są na okres 14 dni w biurze rady gminy (Urząd Gminy Jordanów Śląski ul. Wrocławska 55, pok. nr 8) i można zgłaszać do nich uwagi.

POBIERZ:


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
w dniu 2 lutego 2015r.
SOŁECTWO POŻARZYCE

- zebranie zwołane przez Wójta Gminy Jordanów Śląski w trybie konsultacji społecznych, stosownie do Uchwały Nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski.


PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO
w dniu 2 lutego 2015r.
SOŁECTWO PIOTRÓWEK

- zebranie zwołane przez Wójta Gminy Jordanów Śląski w trybie konsultacji społecznych, stosownie do Uchwały Nr XXIII/126/2013 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Jordanów Śląski.


INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie lokalizacji inwestycji w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji złoża serpentynitu „Jordanów” w obrębie Jordanów Śląski w strefie aktywności gospodarczej, dla której jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 r., pod nazwą „Uruchomienie eksploatacji złoża serpentynitu „Jordanów”


INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie lokalizacji inwestycji w obrębie Jordanów Śląski w strefie aktywności gospodarczej, dla której jest obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009 r., pod nazwą „Kaplica pogrzebowa wraz ze spopielarnią”


 

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

01.08.2013 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski