STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Budżet Gminy

   

Budżet Gminy - 2020 r. 

PRAWO LOKALNE

   

 

 

 DO POBRANIA:


Uchwała nr V/151/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 16.12.2019 r. 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Jordanów Śląski projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na 2020 r.

Uchwała nr V/152/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 16.12.2019 r. 
 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jordanów Śląski na 2020 r.

Uchwała nr V/153/2019 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu 

z dnia 16.12.2019 r. 
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jordanów Śląski przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

 

UCHWAŁY
w sprawie zmiany budżetu
ZARZĄDZENIA
w sprawie zmiany budżetu

 
 

 


 

 Informacje opracował(a): -
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

30.12.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski