STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Strategia Rozwoju Turystyki

   

Plan Ochrony Dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

PRAWO LOKALNE

   


Plan ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Uchwała wraz załącznikami do planu ochrony Ślężańskiego Parku Krajobrazowego
DZ. URZ. WOJ. 2011.251.4508 Ogłoszony: 2011-12-06uchwała nr XVI/331/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Ślężańskiego Parku Krajobrazowego

Baza danych
GIS

Mapy tematyczne - baza danych GIS

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

12.09.2014

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski