STRONA GŁÓWNA > PRAWO LOKALNE > Plan Rozwoju Lokalnego

   

Plan Rozwoju Lokalnego

PRAWO LOKALNE

   


    

Plan Rozwoju Lokalnego 
Gminy Jordanów Śląski 2004 - 2006

  
ZAWARTOŚĆ PROGRAMU 

Wprowadzenie

 1. Wstęp
 2. Cel Narodowego Planu Rozwoju
 3. Cel Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Jordanów Śląski 2004-2006
 4. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego
 5. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza w Gminie
 6. Plan Rozwoju Lokalnego. Cele. Kierunki. Działania
  Zestawienie sumaryczne inwestycji Gminy Jordanów Śląski
 7. Wdrażanie Planu Rozwoju Lokalnego
 8. System monitorowania i ewaluacji Planu w Gminie Jordanów Śląski
 9. Sposoby oceny Planu
 10. Podsumowanie. Strategia Promocji Planu Rozwoju Lokalnego.

 


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

24.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski