STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Otwarty konkurs ofert

   

Otwarty konkurs ofert

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   


OTWARTY KONKURS OFERT 2019 
04.02.2018 

 
Zarządzenie Nr 2 /2019
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 04 lutego 2019 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 3 /2019
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 4 lutego 2019 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie 8/2019
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 8 marca 2019 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 2018 
17.01.2018 

 
Zarządzenie Nr 1/2018

Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2018 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 2 /2018
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 stycznia 2018 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r.

PLIKI DO POBRANIA:

 


OTWARTY KONKURS OFERT 2017 
18.01.2017 


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)
z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych
oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 2/2017
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 18 stycznia 2017 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 1/2017
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2017 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  *  

Zarządzenie Nr 6/2017
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2017 roku.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Informacja o wynikach konkursu

PLIKI DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 2016
 

 
Zarządzenie 9/2016
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 21 marca 2016 roku
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej oraz organizację masowych imprez sportowych".

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Informacja o wynikach konkursu

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 2 marca 2016 roku
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert zgłoszonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.

PLIKI DO POBRANIA:

*   *  * 

Zarządzenie Nr 2 /2016
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Gminy Jordanów Śląski w 2016 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ 
29.01.2015 

 
Zarządzenie Nr 3 /2015
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 stycznia 2015 roku
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

PLIKI DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT
29.01.2015 


Zarządzenie Nr 2 /2015
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 29 stycznia 2015 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2015 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 
30.01.2014 


Zarządzenie Nr 2/2014
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 28 stycznia 2014 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2014 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Informacja z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 
28.02.2013 

 
Informacja dotycząca konkursu ofert ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2013 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2013 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

PLIKI DO POBRANIA:


POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ 
04.01.2013 

 
Zarządzenie Nr 2/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

PLIKI DO POBRANIA:


OTWARTY KONKURS OFERT 
04.01.2013 


Zarządzenie Nr 1/2013
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 4 stycznia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2013 roku.

PLIKI DO POBRANIA:


Informacja ws. otwartego konkursu ofert 
18.01.2012 

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie/ wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2012 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

PLIKI DO POBRANIA:

 •    TREŚĆ OGŁOSZENIA
 •    Zarządzenie Nr 1
                 
  Wójta Gminy Jordanów Śląski
                  z dnia 18 stycznia 2012 roku
                  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
                  Gminy Jordanów Śląski w 2012 roku.
 •    Zarządzenie Nr 2
                 
  Wójta Gminy Jordanów Śląski
                  z dnia 18 stycznia 2012 roku
                  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowania
                   konkursowego w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 •    Wzór oferty na realizacje zadania publicznego
 •           Wzór sprawozdania
 •    Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja ws. otwartego konkursu ofert 
17.02.2011 

Zarządzenie 7/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 lutego 2011 roku
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie "upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców sołectwa Janówek poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki
nożnej oraz organizację masowych imprez sportowych".

| więcej ... |


Informacja ws. otwartego konkursu ofert 
17.02.2011 

Zarządzenie Nr 6/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 lutego 2011 roku
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie "upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie różnych dyscyplin sportu oraz organizację masowych imprez sportowych".

| więcej ... |


Informacja ws. otwartego konkursu ofert 
17.02.2011 

Zarządzenie Nr 5/2011
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 17 lutego 2011 roku
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie "Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie
piłki nożnej oraz organizację masowych imprez sportowych.

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert 
12.01.2011 

Wójt Gminy Jordanów Śląski ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Jordanów Śląski w 2011 roku

PLIKI DO POBRANIA:


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku
22.01.2010 

Zarządzenie Nr 2/2010
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2010 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

PLIKI DO POBRANIA:

| więcej ... |


Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2009 roku
przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku

02.03.2009 

Zgodnie z uchwałą nr XX/109/2008 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009 zamieszcza się rodzaje zadań publicznych, wykaz podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji na realizację ogłoszonych zadań.

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2009 roku
08.01.2009

Zarządzenie Nr 1/2009
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 08 stycznia 2009 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2009 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert
07.03.2008

Zarządzenie Nr 5/2008
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 7 marca 2008 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie ,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo oraz organizację masowych imprez sportowych.
 

| więcej ... |


Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2008 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku
06.03.2008
 

Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 stycznia 2008 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2008 roku
25.01.2008

Zarządzenie Nr 2/2008
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 23 stycznia 2008 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2008 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1 - OFERTA
 •  załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert
13.03.2007

Zarządzenie Nr 11/2007
Wójta Gminy Jordanów Śląski
z dnia 13 marca 2007 r.

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie ,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo",

| więcej ... |


Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2007 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku
12.03.2007
 

Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 24 stycznia 2007 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2007 roku

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku
29.01.2007
 

Zarządzenie Nr 2/2007
Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 24.01.2007 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2007 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą pożytku publicznego.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1 - OFERTA
 •  załącznik nr 2 - SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego

| więcej ... |


Zarządzenie Nr 9/2006 Wójta Gminy Jordanów Śląski
02.03.2006
 

Zarządzenie Nr 9/2006
Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 21 lutego 2006 r.
 
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne o nazwie ,,upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Jordanów Śląski poprzez prowadzenie zajęć w zakresie piłki nożnej i judo",

| więcej ... |


Informacja nt. konkursu ofert ogłoszonego w dniu 5 stycznia 2006 roku przez Wójta Gminy Jordanów Śląski na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2006 roku
22.02.2006
 

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/134/2005 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006 zamieszcza się rodzaje zadań publicznych, wykaz podmiotów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Jordanów Śląski oraz wysokość wnioskowanych kwot dotacji na realizację ogłoszonych zadań.

| więcej ... |


Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku
05.01.2006
 

Zarządzenie Nr 1/2006
Wójta Gminy Jordanów Śląski z dnia 05.01.2006 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2006 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność gospodarczą pożytku publicznego.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 •  załącznik nr 1
 •  załącznik nr 2
 •  załącznik nr 3

| więcej ... |


 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.02.2011 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski