STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 1

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podatek rolny

 

Stawki podatku rolnego na rok 2020 obowiązujące w Gminie Jordanów Śląski

OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) – 58,46 za 1 dt.

 

2020 rok

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik 2,5 q żyta)

146,15 zł

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik 5 q żyta)

292,30 zł

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 ze zm.)
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (MP z 2019 r. poz.1017).

 

 DO POBRANIA:

    

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY  DR-1

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZDR-1

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZDR-2

    

INFORMACJA O GRUNTACH  IR-1

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZIR-1 

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZIR-2

    

DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - ZIR-3

    

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM
ZR-1/B

 

 Informacje opracował(a): Ewa Maciejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

21.01.2020  

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski