STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 14

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 

W związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w miesiącu sierpniu należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy (zgodny z zamieszczonym poniżej załącznikiem). Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginały faktur, stanowiącymi dowód zakupu oleju za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc    złożenia wniosku;
  • dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek bydła będących w posiadaniu producenta rolnego za rok poprzedni;
  • umowy dzierżawy mające wpływ na kwotę wypłaty zwrotu podatku akcyzowego;

 

 DO POBRANIA:

WNIOSEK
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok ...

Spis faktur za 6 m-cy poprzedzających m-c złożenia wniosku o zwrot akcyzy

 

 Informacje opracował(a): Ewa Maciejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

29.07.2019  

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski