STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 14

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zaległości podatkowe

Zaświadczenia o zaległościach podatkowych

  • Osoby fizyczne
  • Osoby prawne

JAKIE DOKUMENTY
Podanie o wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA
Art. 306e ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacji podatkowej ( Dz. U. Nr. 137 poz 926 z późniejszymi zmianami).

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
Pokój nr 6,tel. 39-11-589.

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 7 dni.

OPŁATA SKARBOWA

  • Za zaświadczenie - 21 zł.

TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu (Wójta Gminy), zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie 7dni od doręczenia postanowienia stronie.

DODATKOWE INFORMACJE
Zaświadczenie wydaje się osobie, której dotyczy zaświadczenie, małżonkowi, współwłaścicielowi oraz osobie upoważnionej przez podatnika do otrzymania zaświadczenia.

 


 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

17.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski