STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 11

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Zaświadczenia w podatkach i opłatach lokalnych

 

Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa:

 JAKIE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA
Art. 306 a i 306 b ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
pokój nr 6,
tel. 39-11-589

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 7 dni

OPŁATA SKARBOWA

  • Za zaświadczenie - 0 zł.
TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu (Wójta Gminy), który wydał. Zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

 

 

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości :

JAKIE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia

PODSTAWA PRAWNA
Art. 306e § 3 i 306e § 7   ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa
( Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
pokój nr 6,
tel. 39-11-589

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Do 7 dni

OPŁATA SKARBOWA

  • Za zaświadczenie – 21 zł.
TRYB ODWOŁAWCZY
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Organu (Wójta Gminy), który wydał. Zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia stronie.

 

 DO POBRANIA:

    

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa

    

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach stwierdzającego stan zaległości

 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewa Maciejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

29.07.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski