STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 10

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Odroczenie terminu płatności podatku

JAKIE DOKUMENTY?

  1. Wniosek o odroczenie terminu płatności.
  2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialną i ekonomiczną podatnika i członków rodziny.
  3. Zaświadczenie oraz inne dokumenty o stanie zdrowia w przypadku choroby w rodzinie.
  4. Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej podatnika.
  5. Inne motywujące wniosek
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  7. Zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis z ostatnich trzech lat.

PODSTAWA PRAWNA
Art. 13 §1 pkt, art. 67a §1 ust. 1 i 2, oraz art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY
pok. nr 6, tel. (071) 39 11 589

TERMIN ZAŁATWIANIA SPRAWY
Jeden miesiąc w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie się od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego.

 

 

 DO POBRANIA:


Wniosek o ulgę w spłacie należności podatkowych

 

Dla podatników nie będących rolnikami:


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie inną niż pomoc de minimis

Oświadczenie o stanie majątkowym

 

Dla podatników będących rolnikami:


Formularz informacji - pomoc de minimis w rolnictwie

Oświadczenie o stanie majątkowym rolnika

 

 

 


 

 Informacje opracował(a): Ewa Maciejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

31.07.2019 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski