STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 7

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Opłaty za pobór wody
  1. Zatwierdza się stawki opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenie zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jordanów Śl. z obiektów zarządzanych przez Urząd Gminy Jordanów Śl. w sposób następujący:
    1) dla odbiorców grupy I /gospodarstwa zagrodowe i domowe/ – 2,00 zł.
    2) dla odbiorców grupy II /pozostali odbiorcy/ – 2,30 zł.
     
  2. Do opłat określonych w ust. 1 dolicza się podatek VAT od towarów i usług w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

Taryfy określone w § 1 mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od 1 kwietnia 2008 r. do 31 marca 2009 r.

 

 DO POBRANIA:

Uchwała Nr XIV/70/2008 
z dnia 31.03.2008
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Jordanów Śl.

 

 

 Informacje opracował(a): Regina Tomaśko
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

02.02.2009 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski