STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 6

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Opłata za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynosi:

  • za usuwanie i unieszkodliwianie l m3 odpadów komunalnych stałych w wysokości: netto -105,00 zł, brutto - (z uwzględnieniem 7% VAT) 112,35 zł.

Stawka opłaty za odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest ustalana indywidualnie z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady i nie może być wyższa niż górna stawka opłaty określonej wyżej


WARTO ZOBACZYĆ:


 


 

 

 Informacje opracował(a): Katarzyna Iwańska
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

24.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski