STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Podatki i opłaty > pozycja 3

   

Podatki i opłaty

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podatek leśny

Stawki podatku leśnego na rok 2020 obowiązujące w Gminie Jordanów Śląski

OKRES OBOWIĄZYWANIA: 01.01.2020 do  31.12.2020

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wyniosła 194,24 zł za 1 m3

 

2020

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna)

42,73 zł

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
  2. Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019  r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., (MP z 2019 r. poz. M.P.2019. Poz. 1018). 

 

 DO POBRANIA:

    

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY DL-1 

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZDL-1 

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZDL-2 

    

INFORMACJA O LASACH IL-1

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - ZIL-1

    

DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - ZIL-2

    

DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - ZIL-3

    

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM ZL-1/B

    

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH ZL-1/A

 

 Informacje opracował(a): Ewa Maciejak
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

21.01.2020

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski