STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Oświata

   

Oświata

INFORMATOR INTERESANTA

   

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

 

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie pracodawcy

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji i oświaty, ul. Wrocławska 55 pok. nr 2, tel. (071) 39-11-588; e-mail: ug@jordanowslaski.pl.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:
Pracodawca zawiadamia Wójta Gminy Jordanów Śląski o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie gminy Jordanów Śląski, a pracodawca będący rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na jego siedzibę.

 

 DO POBRANIA:

    

ZAWIADOMIENIE
o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.07.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski