STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Oświata

   

Oświata

INFORMATOR INTERESANTA

   

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek pracodawcy - należy złożyć w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
  2. Załączniki:
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego
  • kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  • kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy oraz zdanie egzaminu.

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

· w ciągu miesiąca,
· nie później niż w ciągu dwóch miesięcy gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji i oświaty, ul. Wrocławska 55 pok. nr 2, tel. (071) 39-11-588; e-mail: ug@jordanowslaski.pl 

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Jordanów Śląski w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Wójt Gminy Jordanów Śląski przyznaje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Jordanów Śląski. 

 

 DO POBRANIA:

    

WNIOSEK
o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.07.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski