STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Oświata

   

Oświata

INFORMATOR INTERESANTA

   

ZAWIADOMIENIA O SPEŁNIANIU OBOWIĄZKU NAUKI

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie rodziców/opiekunów prawnych o spełnianiu obowiązku nauki (wzór zawiadomienia).

II. OPŁATY:
Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji i oświaty, ul. Wrocławska 55 pok. nr 2, tel. (071) 39-11-588; e-mail: ug@jordanowslaski.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

  1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązku nauki są zobowiązani do powiadamiania organów gminy o formie spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat i zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 DO POBRANIA:

    

Zawiadomienie o spełnianiu obowiązku nauki

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

03.07.2007 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski