STRONA GŁÓWNA > INFORMATOR INTERESANTA > Nieruchomości > pozycja 4

   

Nieruchomości

INFORMATOR INTERESANTA

   

Podział nieruchomości

Jakie dokumenty:

  • wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału
  • 4 egzemplarze mapy z projektem podziału nieruchomości.
  • postanowienie o sposobie podziału nieruchomości.

Podstawa prawna:
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami t.j Dz .U. nr 46 poz.543 z 2000 r. ze zmianami ) , rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sporządzenia i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. nr 25 poz. 130 z 1998r. )

Miejsce załatwienia sprawy:
pok. nr 3, tel. (071) 39 11 583.

Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni

Opłaty skarbowe:
brak opłat

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


 

 Informacje opracował(a): Zbigniew Fabisch
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

14.01.2006 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski