STRONA GŁÓWNA > RODO > Klauzula informacyjna - praktykanci i stażyści

   

Klauzula informacyjna - praktykanci i stażyści 

 

   

KLAUZULA informacyjna dla praktykantów i stażystów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"), Wójt Gminy Jordanów Śląski informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski jest Wójt Gminy Jordanów Śląski, ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, nr tel. 71 391 15 80, adres e-mail; ug@jordanowslaski.pl
   
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail: wojciech@huczynski.pl
   
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przepisów prawa oraz realizacji umowy stażu z urzędu pracy/stażu finansowanego z innych źródeł/ praktyki studenckiej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
   
 4. Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze przetwarzamy następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
  · podstawowe dane identyfikacyjne (imiona i nazwiska),
  · szczegóły osobiste (data urodzenia),
  · dane dotyczące zamieszkania,
  · stanowisko pracy.
   
 5. Pani/Pana dane osobowe otrzymaliśmy od podmiotu kierującego na staż/praktykę.
   
 6. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
   
 7. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
   
 8. Dane osobowe przechowywane będą na czas trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rodzajem umowy, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.
   
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  · prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
  · prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  · prawo do przenoszenia danych,
  · prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych - w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem).
   
 10. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

10.08.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski