STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE >Sprawozdania

   

Sprawozdania 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   


Sprawozdanie z realizacji
"Wieloletniego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2018 za 2017 r."

Sprawozdanie z realizacji
"Wieloletniego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2015 - 2018 za 2015 r."

Sprawozdanie z realizacji
"Wieloletniego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014 za 2014 r."

Sprawozdanie z realizacji
"Wieloletniego programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 - 2014 za 2013r."

Sprawozdanie z realizacji
"Programu współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2011 rok"

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

18.06.2018 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski