STRONA GŁÓWNA > ORGANIZACJE POZARZĄDOWE > Program współpracy

   

Program współpracy

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

   


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020.
01.10.2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 11.10.2010r)

Zapraszamy przedstawicieli w/w organizacji do udziału w konsultacjach, Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. które odbędą się w dniu 9 października 2019 roku, o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. 9  

PLIK DO POBRANIA:


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.
20.11.2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. -2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 11.10.2010r)

Zapraszamy przedstawicieli w/w organizacji do udziału w konsultacjach, 
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019. które odbędą się w dniu 28 listopada 2018 roku, o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. 9  

PLIK DO POBRANIA:


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.
17.11.2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 11.10.2010r)

Zapraszamy przedstawicieli w/w organizacji do udziału w konsultacjach,
ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.
które odbędą się w dniu 22 listopada 2016 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. 9

Treść dokumentu podlegającego konsultacjom znajduje się w załączniku.

PLIK DO POBRANIA:

 


KONSULTACJE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓLPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.
15.12.2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.2015.1515 – t.j.) , w związku z art. 5 ust. 2 pkt. 3, art. 5 ust. 5 oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz.U.2014.1118 ze zm.) oraz Uchwały nr XXXVIII/196/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 24 września 2010 roku, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Jordanów Śląski lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (D. Urz. Woj. 2010.189.2863 z dnia 11.10.2010r)

Zapraszamy przedstawicieli w/w organizacji do udziału w konsultacjach,

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016.

które odbędą się w dniu 21 grudnia 2015 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim ul. Wrocławska 55, 55-065 Jordanów Śląski, pok. 9

Treść dokumentu podlegającego konsultacjom znajduje się w załączniku.

PLIK DO POBRANIA:

 


 • UCHWAŁA Nr XI/59/2011 
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 30 listopada 2011 r.
   
  uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Jordanów Śląski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012-2014

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Wieloletniego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012 - 2014"
w dniu 10.11.2011r.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011"
w dniu 22.12.2010r.

 • UCHWAŁA Nr XXVIII/134/2005 
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 28 grudnia 2005 r.
   
  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006

 • UCHWAŁA Nr III/8/2006 
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 28 grudnia 2006 r.
   
  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007

 • UCHWAŁA Nr XI/57/2007 
  Rady Gminy Jordanów Śląski
  z dnia 14 grudnia 2007 r.
   
  uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008

 

 

 Informacje opracował(a): Grzegorz Gaweł
 Informacje udostępnił(a): Grzegorz Gaweł
 Data zamieszczenia:

09.12.2011 

 

strona główna  |  do góry  |

 

 BIP  Urząd Gminy Jordanów Śląski